Endrede utlåns- og innskuddsrenter i SpareBank 1 Modum

SpareBank 1 Modum har i dag besluttet å øke rentene på boliglån og innskudd. Rentene økes med inntil 0,25 prosentpoeng som følge av økte pengemarkedsrenter og den generelle markedssituasjonen.

Beste veiledende boliglånsrente blir etter justeringen 2,70 prosent for LO Favør Boliglån for unde.

Vi følge marked og konkurransesituasjonen tett og vi vil fortsatt være konkurransedyktige på pris etter renteendringen.

De nye betingelsene vil bli gjort gjeldene fra mandag 1. juli for nye kunder og fra 16. august for eksisterende kunder. Alle kunder som får renteendring, vil innen utgangen av neste uke få informasjon i nettbanken om sine nye vilkår.

 

Vikersund, 28 juni 2019
Kontaktpersoner:

Lars Hovland, banksjef kunderettet virksomhet, telefon 951 00518
Kristin M. Skinstad, banksjef økonomi og finans, telefon 948 05 262