Halvårsresultat 2019

SpareBank 1 Modum i stadig vekst.

Det er svært gledelige nyheter som SpareBank 1 Modum kan presentere i sin halvårsrapport. Konsernets resultat før skatt er per 30. juni på kroner 125,9 millioner kroner. Et ekstraordinært godt resultat i første halvdel av 2019 skaper optimisme i forhold til stadig strengere krav som stilles til de som driver  bankvirksomhet i Norge, sier Egil Meland, administrerende banksjef. Samtidig som et godt resultat gir oss muligheten til å fortsette og møte kundenes behov og være en støttespiller for vekst i lokalsamfunnet. Vi vil fortsette vår digitale satsning kombinert med personlig og relevant rådgivning lokalt. Vi skal fortsatt være synlige i våre nærområder og bidra som best vi kan. Da er det viktig at banken kan levere et solid overskudd, slik at vi også ved neste gaveutdeling kan gjøre stas på dyktige ildsjeler, talenter, lag og foreninger, som sammen gjør at vi kan utvikle oss der vi bor. 

 

Vekst er viktig for å beholde posisjonen som lokalbank på hjemmebane. Konsernet SpareBank 1 Modum består i dag av morbanken og datterselskapet EiendomsMegler 1 Modum AS  kan Meland, fortelle. Datterselskapet er et resultatet av fusjon mellom bankens meglervirksomheten i Modum og Eiker og selskapet  Eiendomsmegler Dahl AS. Eiendomsmegler Dahl AS ble kjøpt opp av SpareBank 1 Modum i 2018.  Det er optimisme blant meglerne også, de er godt fornøyd med omsetning og oppdrag første halvår 2019. Det er god aktivitet i vårt markedsområdet.  

 

– Ser vi over de siste 12 månedene har vi en god vekst på både utlån og innskudd, med henholdsvis 12,2% og 5,2%. Dette gjør også at vi kan befeste vår posisjon som en solid aktør lokalt i våre markedsområder, sier Meland. I tillegg er jo ansvaret som hviler på bankens skuldre stort, da bankens forretningskapital har passert 13 milliarder kroner.