Resultat 3. kvartal 2019

Resultat pr 30.09.2019

Hovedtrekk tredje kvartal:

  • Økte rentekostnader til ekstern funding legger press på rentenetto, men renteendringenmed effekt fra 15.08.19 har bidratt til en bedret rentenetto i kvartalet.Fortsatt økende pengemarkedsrenter trekker i motsatt retning. Ytterligere en renteendringer varslet med effekt fra 15.11.19. Denne ventes isolert sett å holde rentenetto på sammenivå.
  • Ventet fusjon for å etablere Fremtind Livsforsikring AS ventes å gi gevinst i SpareBank 1 Gruppen AS på c.a 1,7 milliarder i første kvartal 2020. SpareBank 1 Modum sin andel (1,46 %)av dette ventes å bli ca. 25 mill. kr.

Hovedtrekk hittil i år:

  • God utlånsvekst til både personmarkedskunder og bedriftsmarkedskunder.
  • Høye finansielle inntekter. Skyldes i hovedsak svært godt resultat i SpareBank 1 Gruppen AS.
  • God soliditet, innskuddsdekning og tilgang på likviditet.