EiendomsMegler 1 Modum styrker markedsandelen i Eiker

 

EiendomsMegler 1 Modum AS kjøper Eiker og Modum Eiendomsmegling AS (Aktiv Eiker og Modum).

EiendomsMegler 1 Modum AS kjøper 100 % av aksjene i Eiker og Modum Eiendomsmegling AS som er drevet som franchise i Aktiv kjeden. Selskapet blir innfusjonert i EiendomsMegler 1 Modum AS fra 02.04.20 og de ansatte starter i vår eksisterende filial i Hokksund som samtidig bytter navn til Eiendomsmegler 1 Eiker.

Eiker og Modum Eiendomsmegling AS ble startet i 2017 og er eiet og drevet av Eiendomsmegler MNEF Ronny Abeltun. Firmaet har til sammen 5 ansatte. Eiker og Modum Eiendomsmegling formidlet i 2019 i overkant av 140 eiendommer med en omsetting på ca. kr 7,1 millioner og et overskudd før skatt på ca. kr 0,7 millioner.

EiendomsMegler 1 Modum AS med sine 24 ansatte formidlet i 2019 ca. 950 eiendommer, hadde en omsetning på 56 millioner og et overskudd før skatt på ca. 2,6 millioner.

Eier av EiendomsMegler 1 Modum AS er Sparebank 1 Modum. SpareBank 1 Modum er sammen med 14 andre banker en del av Norges nest største finansgruppering. Banken oppnådde i 2019 et resultat på ca. 216 MNOK., har en forretningskapital på 13,9 milliarder og en forvaltningskapital på 9,9 milliarder. Banken har 70 ansatte fordelt på sitt hovedkontor i Vikersund samt avdelingskontorer i Åmot, Hokksund og Drammen. SpareBank 1 Modum er en betydelig og aktiv samfunnsaktør i lokalsamfunnet, og gjennom sitt samfunnsengasjement ønsker banken å stimulere til økt verdiskapning.

EiendomsMegler 1 Modum ønsker å styrke markedsandelen i Eiker og sammen med Eiker og Modum Eiendomsmegling AS kan vi gjøre hverandre bedre rustet for fremtiden i møte med den teknologiske utviklingen samt utvikle gode synergier fremover, sier daglig leder Geir Storli i EiendomsMegler 1 Modum AS og daglig leder Ronny Abeltun i Eiker og Modum Eiendomsmegling.

Eiker og Modum Eiendomsmegling AS er en solid aktør i Eiker med meglere som har lang erfaring i formidling av eiendommer. Vi ser frem til å utvikle selskapet videre sammen med dagens dyktige medarbeidere samtidig som vi vil optimalisere og implementere vårt produktspekter i den hensikt å skape videre vekst for SpareBank 1 Modum, sier administrerende banksjef Egil Meland.

 

For ytterligere info kontakt:

Egil Meland                                                         
Administrerende banksjef 
SpareBank 1 Modum 
Tlf. 481 05 221  

Geir Storli
Daglig leder
Eiendomsmegler 1 Modum AS
Tlf: 488 99 790

Ronny Abeltun
Daglig leder
Eiker og Modum Eiendomsmegling AS
Tlf: 917 48 835