Endrede utlåns- og innskuddsrenter

Endrede utlåns- og innskuddsrenter i SpareBank 1 Modum

SpareBank 1 Modum har i dag besluttet å sette ned rentene på boliglån og innskudd. Boliglånsrentene settes ned med inntil 0,40 prosentpoeng som følge av den generelle markedssituasjonen og Norges Bank sin reduksjon av styringsrenten 7. mai. Rentene på innskuddsprodukter settes ned med inntil 0,40 prosentpoeng.

Totalt i 2020 har banken dermed redusert sine boliglånsrenter med inntil 1,25 prosentpoeng og innskuddsrenter med inntil 0,9 prosentpoeng.

Beste veiledende boliglånsrente blir etter justeringen 1,7 % prosent for LO Førstehjemslån.

Vi følger markedet og konkurransesituasjonen tett. Banken vil være konkurransedyktige på pris etter renteendringen.

De nye betingelsene vil bli gjort gjeldende fra onsdag 13. mai for nye lån og fra 27. mai for eksisterende lån. For innskudd vil de nye prisene gjelde fra 8. juli. Alle kunder med lån eller innskudd som får renteendring vil få informasjon i nettbanken om sine nye vilkår.

Oppdatert prisliste for lån og innskudd vil være tilgjengelig på bankens hjemmeside på nett fra onsdag 13. mai.

 

8. mai 2020

Kontaktpersoner:

Lars A Hovland, banksjef kunderettet virksomhet,
telefon 951 00 518

Kristin M Skinstad, banksjef økonomi og finans,
telefon 948 05 262