Endrede utlåns- og innskuddsrenter

Endrede utlåns- og innskuddsrenter i SpareBank 1 Modum

SpareBank 1 Modum har i dag besluttet å sette ned rentene på boliglån og innskudd. Boliglånsrentene settes ned med inntil 0,35 prosentpoeng som følge av den generelle markedssituasjonen og Norges Bank sin reduksjon av styringsrenten 13. mars. Det samme gjør banken med sine innskuddsprodukter.

Beste veiledende boliglånsrente blir etter justeringen 2,5 % prosent for LO Førstehjemslån.

Vi følger markedet og konkurransesituasjonen tett og vi vil fortsatt være konkurransedyktige på pris etter renteendringen.

De nye betingelsene vil bli gjort gjeldende fra tirsdag 24.mars for nye kunder og fra 5. mai for eksisterende kunder. For innskudd vil de nye prisene gjelde fra 19. mai. Alle kunder som får renteendring vil få informasjon i nettbanken om sine nye vilkår.

Gitt den ekstraordinære situasjonen vi er i vil SpareBank 1 Modum i tillegg gjøre det enklere for privatkunder å søke om avdragsfrihet inntil 6 måneder uten omkostninger.

 

Vikersund, 17. mars 2020

Kontaktpersoner:

Lars Arnecke Hovland, banksjef kunderettet virksomhet,

telefon 951 00 518

Kristin M Skinstad, banksjef økonomi og finans,

telefon 948 05 262