Endrede utlåns- og innskuddsrenter fra 24. mars

Endrede utlåns- og innskuddsrenter i SpareBank 1 Modum

SpareBank 1 Modum har i dag besluttet å sette ned rentene på boliglån, næringslån og innskudd. Boliglånsrentene settes ytterligere ned med inntil 0,50 prosentpoeng som følge av den generelle markedssituasjonen og Norges Bank sin reduksjon av styringsrenten 20. mars. Samlet reduksjon av renter på boliglån blir da inntil 0,85 prosentpoeng. Rentene på innskuddsprodukter settes ytterligere ned med inntil 0,15 prosentpoeng. Samlet reduksjon av innskuddsrenter blir da inntil 0,5 prosentpoeng.

Beste veiledende boliglånsrente blir etter justeringen 2,15 % prosent for LO Førstehjemslån.

Videre settes lån til bedriftsmarkedet med flytende rente ned med inntil 0,50 prosentpoeng.

Vi følger markedet og konkurransesituasjonen tett og vi vil fortsatt være konkurransedyktige på pris etter renteendringen.

De nye betingelsene vil bli gjort gjeldende fra tirsdag 24. mars for nye lån og fra 7. april for eksisterende lån. For innskudd vil de nye prisene gjelde fra 19. mai. Alle kunder med lån eller innskudd som får renteendring vil få informasjon i nettbanken om sine nye vilkår.

Oppdatert prisliste for lån og innskudd vil være tilgjengelig på bankens hjemmeside på nett fra tirsdag 24. mars.

 

Vikersund, 23. mars 2020

Kontaktpersoner:

Lars Arnecke Hovland, banksjef kunderettet virksomhet, telefon 95100518

Kristin M Skinstad, banksjef økonomi og finans, telefon 94805262