Resultat 1. kvartal 2020

Resultat pr 31.03.2020

Hovedtrekk første kvartal:

  • Stabil bankdrift; god inntjening som følge av utlånsvekst og stabile renteinntekter fra utlån
  • Økte provisjonsinntekter
  • God utlånsvekst til både personmarkedskunder og bedriftsmarkedskunder 
  • God soliditet
  • Utbruddet av koronaviruset og delvis nedstenging av samfunnet har ført til høyere nedskrivninger på utlån og negativ verdiendring på bankens finansielle investeringer målt til virkelig verdi