Resultat 2. kvartal 2020

Resultat pr 30.06.2020

Hovedtrekk første halvår:

  • Ordinært resultat etter skatt 37,9 mill. kr (46,8 mill. kr)
  • To rentenedsettelser av utlån og innskudd med effekt fra ulike tidspunkt for å bidra i samfunnsdugnaden under covid-19
  • God utlånsvekst til både personmarkedskunder og bedriftsmarkedskunder 
  • God tilgang til likviditet
  • God soliditet og innskuddsdekning