Resultat 3. kvartal 2020

Resultat pr 30.09.2020

Hovedtrekk etter 3. kvartal:

  • Ordinært resultat etter skatt 36,8 mill. kr (24,0 mill. kr)
  • SpareBank 1 Gruppen leverte sitt beste resultat noensinne i tredje kvartal
  • God utlånsvekst til både personmarkedskunder og bedriftsmarkedskunder 
  • God tilgang til likviditet
  • God soliditet og innskuddsdekning