Årsresultat 2020

Resultat pr 31.12.2020

Hovedtrekk etter fjerde kvartal:

  • Ordinært resultat etter skatt 33,2 mill. kr (20,3 mill. kr)
  • God utlånsvekst til både personmarkedskunder og bedriftsmarkedskunder
  • God tilgang til likviditet
  • God soliditet og innskuddsdekning
  • Lavt mislighold
  • Økt uspesifisert tapskostnad som følge av
  • Covid-19