Styrevedtak fusjon SpareBank 1 Sørøst-Norge og SpareBank 1 Modum

 

Ja til fusjon mellom SpareBank 1 Sørøst-Norge og SpareBank 1 Modum.

 

Representantskap/generalforsamling i SpareBank 1 Sørøst-Norge og SpareBank 1 Modum har også sagt ja til fusjon mellom bankene. Bankenes styrer vedtok fusjonsplanen i november

 

Les pressemelding her