Endrede utlånsrenter 21.12.2021

Endrede utlånsrenter i SpareBank 1 Modum

SpareBank 1 Modum har i dag besluttet å sette opp utlånsrentene. Utlånsrentene settes opp med inntil 0,25 prosentpoeng som følge av den generelle markedssituasjonen og Norges Bank sin økning av styringsrenten 16. desember 2021.

Beste veiledende utlånsrente blir 1,79 prosent for Grønt Boliglån.

Vi følger markedet og konkurransesituasjonen tett. Banken vil være konkurransedyktige på pris også etter renteendringen.

De nye betingelsene vil bli gjort gjeldende fra 21. desember 2021 for nye lån og fra 1. februar 2022 for eksisterende lån. Alle kunder med lån som får renteendring vil få informasjon i nettbanken eller brev om sine nye vilkår.

Oppdatert prisliste vil være tilgjengelig på bankens hjemmeside på nett fra tirsdag 21. desember 2021.

 

Vikersund, 20. desember 2021

Kontaktpersoner:
Lars A Hovland, banksjef kunderettet virksomhet, telefon 951 00 518
Kristin M Skinstad, banksjef økonomi og finans, telefon 948 05 262