Styrevedtak fusjon SpareBank 1 Sørøst-Norge og SpareBank 1 Modum

 

Enighet om fusjonsavtale mellom SpareBank 1 Sørøst-Norge og SpareBank 1 Modum.

 

Styrene i SpareBank 1 Sørøst-Norge og SpareBank 1 Modum har nå vedtatt en fusjonsplan for sammenslåing. Målet er å skape en sterk regional sparebank i bankenes markedsområder, som er godt posisjonert for fremtiden.

 

Les pressemelding her