Resultat 1. kvartal 2021

Resultat pr 31.03.2021

Hovedtrekk første kvartal:       

  • Ordinært resultat etter skatt 38,4 mill. kr (24,6 mill. kr)
  • Gevinst på 7,2 mill. kr knyttet til innlemmelsen av SpareBank 1 Helgeland i Samarbeidende Sparebanker AS
  • God utlånsvekst i personmarkedskunder
  • God soliditet og innskuddsdekning
  • Lavt mislighold