Allmennyttige formål

Vi ønsker å gi deler av vårt overskudd tilbake til samfunnet vi er en del av. Lag og foreninger kan derfor søke støtte fra oss til driftsutgifter.


Hvem kan søke om midler til allmennyttige formål?

Lag og foreninger kan søke støtte som skaper glede og engasjement i lokalmiljøet. Vi gir støtte til kultur, idrett, forskning/utdanning, miljø og humanitært arbeid.

Lag og foreninger i vårt markedsområde kan søke.

Man må være kunde i SpareBank 1 Modum for å søke støtte til allmennyttige formål.

 

Søknadsperioden strekker seg fra 1. mars tom 5. april😊


Vårt samfunnsansvar

Det er viktig for vår egen virksomhet at det gror godt rundt oss. Derfor gir vi gavemidler som skaper engasjement, og gir nytte og glede til mange.