Bevegelse

Det andre kaller bærekraft, kaller vi Bevegelse.

Bevegelse er vår satsing på bærekraft. Sammen skal vi bidra til å bevege Modum og verden fremover.

Video placeholder image

Vi delte ut mer. Til flere.

Fikk du ikke med deg Gaveutdelingen? Her kan du se den og hvem som fikk hva.

Bevegelse siden 1841

Vi vet hvor vi kommer fra og hvor vi skal. Derfor er det naturlig at vi gir tilbake til det samfunnet og de menneskene som har skapt oss. Det har vi gjort siden 1841.

Dette er bærekraft. Dette skaper bevegelse.

Bærekraft handler om å ta vare på behovene til de som lever i dag, uten å ødelegge de fremtidige generasjoners muligheter.