Bevegelse for å gjøre en forskjell.

Uten våre ansatte er vi ingenting. Vår viktigste verdi er hver enkelt medarbeiders kompetanse og hvordan denne gjøres til nytte for kunder, kolleger og systemet vi er en del av.

 Våre medarbeidere og deres møte med kunder og markedet, har vært med på å definere hvilke av FNs bærekraftmål vi har prioritert. Det vi har definert som viktig for oss, er ting som er viktige for Modum og samfunnet rundt oss. 

Vi er en lokal bank med en sterk historie. For å nå målene må vi samarbeide – ikke bare globalt, men lokalt.

Sånn skaper vi bærekraft.

Det andre kaller bærekraft, kaller vi bevegelse.

Miljøfyrtårn som lyser sterkt

Vi er sertifisert Miljøfyrtårn, men vil alltid insprere og bli bedre.