Bevegelse for lag og
foreninger.

Et samfunn der folk har lyst til å leve og bo i, er også et aktivt samfunn. Vi bidrar i nærmiljøet og gir selvfølgelig deler av overskuddet tilbake til samfunnet vi er en del av. 

Det betyr at vi heier frem og støtter kultur, idrett, forskning, utdanning, miljø og humanitært arbeid. Vi gir støtte til allmennyttige formål, deler ut prosjektmidler og talentstipender. Dette skaper verdi for oss alle.

Vi tar talenter til topps

Har du et talent innen kultur eller idrett?
Da bør du se her.

Heia deg!

Når vi heier, bygger vi kultur.

På lag med laget

Hvert år deler vi store midler til lag og organisasjoner.

Allmennyttige formål

Vi ønsker å gi deler av vårt overskudd tilbake til samfunnet vi er en del av. Lag og foreninger kan derfor søke støtte fra oss til driftsutgifter.

Tips og råd

Er du frivillig eller ansatt i en klubb, et lag eller en forening? Vi heire på deg, og ønsker å tilby smarte løsninger som kan gjøre ting litt enklere.