Video placeholder image

 

Det andre kaller bærekraft,
kaller vi bevegelse.

Vi vet hvor vi kommer fra og hvor vi skal. Vi vet hva den lokale støtten har betydd for oss. Det er derfor naturlig at vi gir tilbake til det samfunnet og de menneskene som har skapt oss.

For oss handler bærekraft om bevegelse fordi det tar oss fra ord til handling. Det betyr at vi er i konstant utvikling, stopper ikke opp, men jobber hele tiden mot noe som er bedre. Ikke bare for oss selv, men for verden og lokalsamfunnet vi er en del av.

Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever idag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter for å dekke sine. Dette er komplekst og omfattende. Vi kan ikke gjøre alt, men vi skal gjøre mye. Og vi skal gjøre det vi er best på.

Vi skal bidra til å bevege Modum fremover. Uansett hvor mye tidene endrer seg, er de fleste menneskelige behov grunnleggende like. Vi trenger trygghet. Vi er opptatt av barna våre. Vi vil det beste for miljøet. Vi er avhengige av lokale bedrifterog et næringsliv i vekst. Vi vet at mange søker ut, men for alltid har sine røtter istedet de kommer fra.

Derfor skal vi fortsette å støtte mennesker, bedrifter og organisasjoner. Være her forfamilien og samfunnet. Enten det er støtteordninger, talentstipender, undervisning,gaveutdelinger, digitale løsninger eller helt andre ting – sammen skal vi gjøre det vi kan for en positiv utvikling av vår region.

Derfor har vi skapt bevegelse. Bevegelse for å gjøre en forskjell, for lokalt næringsliv,for familien, miljøet, de unge og håpefulle samt lag og foreninger.