Talentstipend

I 1978 ble det etablert en idrettspris som ble delt ut av banken. I 1991 ble det etablert et fond og i den forbindelse ble det i tillegg til idrettsprisen etablert mulighet for å motta stipend innenfor musikk. I 1997 ble også andre kulturaktiviteter inkludert.

Blant tidligere mottagere av stipendet har vi Trond Kjøll, Ole-Einar Bjørndalen, Dag Bjørndalen, Håvard Svendsrud, Nils Bech og Ida Lien.

Vinnerne av talentstipendet 2020 finner du i videoen under: