Koronastøtte

Som sparebank så ligger det i hjertet vårt å bry oss om plassen vi kommer fra. Hos oss går en stor del av overskuddet tilbake til lokalsamfunnene.


Søk koronastøtte

Samfunnet er vår største eier og nå skal noe av vårt overskudd brukes på lokalsamfunnene, frivilligheten og kulturlivet. 

Hvem kan søke om midler til koronadugnaden? 

Til dere, lag og foreninger, som har vært nødt til å avlyse dugnader, cup’er, konserter, og mistet viktige inntektskilder, nå kan dere søke om ekstra koronastøtte. Kulturlivet, lag&foreninger kan søke om støtte fra oss til driftsutgifter.

Man må være kunde i SpareBank 1 Modum for å søke om denne støtten.

Velg kategori: koronadugnad

Søknadsfrist er dessverre utgått.

  • Alle søkere får svar enten i form av brev eller e-post. Det vil bli gitt svar i løpet av april.