Næringsutvikling


Vi er engasjert i det lokale næringslivet og opptatt av at det skal lykkes. Vi er en aktiv bidragsyter og støttespiller til utvikling og er med på å skape gode rammebetingelser for næringslivet.

ZURF – for lokale selskaper med ambisjoner

I starten av 2020 lanserte vi akseleratorprogrammet ZURF Modum. Målet med programmet er å bistå lokale bedrifter til å bli bedre rigget for vekst og økt konkurransekraft.

ZURF er et akseleratorprogram spesiallaget for å øke veksttakten hos ambisiøse lokale bedrifter.

Bedriftene følges over et 12 måneders periode med oppfølging av et vekstteam med seniorkompetanse, samt tilgang til en utvidet ressursgruppe med verdifull kunnskap og nettverk.

 

Les mer på zurf.no