Prosjektmidler

Vi skal være en synlig pådriver i utvikling av distriktet. Derfor deler vi hvert år ut store midler til lag og organisasjoner. 


Søk Prosjektmidler

Prosjektmidler skal gå til større og konkrete prosjekt med varig verdi. Midlene fra banken skal være viktig for realiseringen av prosjektet og skal ha bred nytteverdi i lokalsamfunnet.

Prosjektet må grunngis og minst inneholde kostnadsoverslag med finansieringsplan. 

Man må være kunde i SpareBank 1 Modum for å søke prosjektmidler.

Søknadsfrist er dessverre utgått.


Vårt samfunnsansvar

Det er viktig for vår egen virksomhet at det gror godt rundt oss. Derfor støtter vi prosjekter som skaper engasjement, har verdi over
tid og gir nytte og glede til mange.