Søk støtte

SpareBank 1 Modum ønsker å gi deler av vårt overskudd tilbake til samfunnet vi er en del av. Lag og foreninger kan derfor søke støtte fra oss til ulike aktiviteter og prosjekter. Gjennom bankens gavefond tilfører vi samfunnet flere millioner kroner hvert år.


Hvem kan søke om støtte?

Det er viktig for oss at det gror godt rundt oss. Derfor støtter vi prosjekter som skaper engasjement, har verdi over tid og gir nytte og glede til mange. Vi er spesielt opptatt av alt som kommer barn og unge til gode.

Lag og foreninger kan søke støtte til aktiviteter og prosjekter som skaper glede og engasjement i lokalmiljøet. Pengene går til allmennenyttige formål som kultur, idrett, næringsutvikling, humanitært og andre sosiale tiltak. Slik opprettholder vi tradisjonene som ligger i sparebankfilosofien, hvor sparebanken bygger samfunnet den er den del av.

Gavefondet er også ment å være vårt bidrag til et skikkelig økonomisk løft, og til motivasjon til alle de som står på og bruker mye av sin fritid til beste for oss alle.

Gå til vårt søknadsskjema

Frist for å sende inn søknad er 15. februar 2017


Lurer du på noe?

Hvordan vet jeg at søknaden er mottatt?

Når søknaden er sendt via søknadsskjemaet på nettsidene våre mottat du en e-post med bekreftelse.

Når får jeg svar på søknaden?

Alle søkere får svar enten i form av brev eller e-post. For vårens søknader blir det gitt svar i løpet av mars.

Hvorfor gir vi bort penger?

Vi har et samfunnsansvar. Det er viktig for vår egen virksomhet at det gror godt rundt oss. Derfor støtter vi prosjekter som skaper engasjement, har verdi over tid og gir nytte og glede til mange. Vi har de siste ti årene bidratt med flere titalls millioner kroner i gave og støtte til små og store prosjekter.