Sammen får vi ting til å skje

Vi vet hva den lokale støtten har betydd for oss. Det er derfor naturlig at vi gir tilbake til det samfunnet og de menneskene som har skapt oss. Heldigvis har vi flere virkemidler til å bidra med dette. Igjennom våre sponsoravtaler og gavemidler gir vi tilbake til lokalsamfunnet. 

Gavemidler

Det finnes mange ildsjeler og engasjerte mennesker i vårt lokalsamfunn. Vi ønsker å være med å bidra, slik at vi sammen kan skape glede og aktivitet for alle som bor her. Vi støtter allmennyttige formål og prosjekter som skaper engasjement.

Merk at vi prioriterer søknader som gjelder barn og unge, samt gir nytte og har verdi over tid.

Søknadsperioden strekker seg fra 1. mars tom 5. april😊

Sponsormidler

SpareBank 1 Modum sitt mål for vår sponsorvirksomhet er å bidra til trivsel og vekst i regionen. Vi fokuserer på sponsorobjekt som jobber for et bredt og positivt tilbud i lokalmiljøene. Alle sponsoravtaler er basert på en kommersiell samarbeidsavtale hvor målet er gjensidig engasjement.