Delkasko (minikasko) - bilforsikring

Hva er delkasko for bil?

Delkasko (også kalt minikasko) er en forsikring som dekker brann, tyveri, innbrudd, veihjelp og glasskade, i tillegg til det den lovpålagte ansvarsforsikringen dekker.

Ønsker du å være dekket mot steinsprut og glasskade må du som minimum ha delkasko (minikasko).

Egenandel
Egenandelen kan du velge selv. Hvis du velger å betale en høyere egenandel ved skade vil du få en billigere forsikringspris.

Innbrudd og tyveri i bil med delkasko minikasko bilforsikring

Hva dekker delkasko?

Delkasko inkluderer ansvarsforsikringen, men dekker i tillegg skader som følge av

  • Brann
  • Tyveri
  • Innbrudd 
  • Glasskade 
  • Veihjelp

Delkasko er en god bilforsikring, men hvis du ønsker å få dekket skader på egen bil som følge av kollisjon og utforkjøring må du enten ha kasko eller toppkasko.

Se full oversikt over alle dekningene.


Delkasko pris

Ønsker du å sjekke pris på delkasko/minikasko trenger vi et par opplysninger om deg og bilen.


Hva lurer andre på?