Banken hever rentene


SpareBank 1 Modum hever boliglånsrentene

SpareBank 1 Modum setter opp boliglånsrentene med inntil 0,15 prosentpoeng.
Bakgrunnen for rentehevingen er høyere pengemarkedsrenter og den generelle markedssituasjonen.

Bankens beste boliglånsrente vil etter dette være 2,05 % for unge kunder med tilhørighet til LO.

For nye lån gjelder nye vilkår fra og med 22. november, mens for eksisterende lån trer endringen i kraft 17. januar 2017.

Vi øker renten på Plasseringskonto og Plasseringskonto+ med 0,2 prosentpoeng fra 17.1.2017. Ny rente på Plasseringskonto er 1,1 % og 1,3 % for innskudd over hhv. 500.000 kr og 1 mill kr. Ny rente for Plasseringskonto+ er 1,4 % for innskudd over 1 mill kr.