Info

Vi kutter boliglånsrenta

SpareBank 1 Modum setter ned renta på boliglån med inntil 0,15 prosentpoeng. 


SpareBank 1 Modum
kutter boliglånsrenta

Beste rente vil være fra 1,90 prosent, som vil gjelde for unge som skal etablere seg (Boliglån for unge LO)

Rentekuttet i Norges Bank like før påske har ført til at også pengemarkedsrenta faller. Det ønsker vi skal komme våre boliglånskunder til gode.

Renteendringen trer i kraft 1.april for nye kunder og 31.mai for eksisterende kunder.

Vi kutter samtidig innskuddsrentene.

Kontaktpersoner i SpareBank 1 Modum:

Adm. Banksjef Egil Meland 481 05 221

Banksjef Kunderettet Virksomhet Lars A Hovland 951 00 518

 

Klikk her for å se prisliste