SpareBank 1 Modum + EiendomsMegler 1 Modum = Sant i Drammen

Fra 1. november vil du finne SpareBank 1 Modum i nye lokaler i Drammen. Banken flytter inn i Erik Børresens allé 7, sammen med EiendomsMegler 1 Modum. 

 

Langsiktighet

-Dette er et resultat av en langsiktig og spennende prosess vi har hatt med Eiendomsmegler Dahl, som allerede er godt etablert i Drammen, sier Lars Hovland, banksjef kunderettet virksomhet i SpareBank 1 Modum. Tilbake i 2018 kjøpte banken Eiendomsmegler Dahl AS i sin helhet, i tillegg til at banken kjøpte EiendomsMegler 1 Modum. Kort fortalt smeltes Eiendomsmegler Dahl AS og EiendomsMegler 1 Modum sammen, slik at vi får et solid og vel etablert meglerforetak i Drammen, kan Hovland fortelle. 

Rådgivningskontor

Bankkontoret vil være et rent rådgiverkontor, og kommer ikke til å ha penger. -  Selv om vi som bank har hatt kunder i Drammensområdet i mange år, blir det spennende tider i møte i et marked i endring, sier Hovland. Vi ser at kundenes behov stadig forandres: Kontanter blir det mindre og mindre av, selvbetjente løsninger i mobil- og nettbank tar over mer, men behovet for personlig oppfølging og en samtalepartner er fortsatt viktig for kunden.

Større fagmiljø - mer tigjengelig

–Om samtalen foregår på mail, skype, telefon eller på et møterom, så tilpasser vi oss kundens behov. Men vi ser at ved å samlokalisere megler og bank i Drammen får vi et bedre og større fagmiljø. Dette gjør at vi velger å flytte de ansatte på kontoret i Mjøndalen til våre kontorer i Hokksund og Drammen. 

Kontoret i Drammen vil åpne 1. november 2019 og ha følgende åpningstider: Kl 09.00 til 15.30 alle hverdager, mens kundesenteret på tlf 91502270 treffes alle dager fra kl 07.00 – 00.00.  

SpareBank 1 Modum har kontorer i Vikersund, Åmot, Hokksund og Drammen fra denne datoen.