Hvordan søker jeg om gave?


Hvem kan søke om støtte?

Det er viktig for oss at det gror godt rundt oss.
Derfor støtter vi prosjekter som skaper engasjement, har verdi over tid og gir
nytte og glede til mange. Vi er spesielt opptatt av alt som kommer barn og unge til gode.

Organisasjoner, lag og andre foreninger som er kunder av SpareBank 1 Modum kan søke støtte både til spesifikke prosjekter men også støtte til allmennyttige formål.

Pengene går til formål som kultur, idrett, næringsutvikling, humanitært og andre sosiale tiltak. Slik opprettholder vi tradisjonene som ligger i sparebankfilosofien, hvor sparebanken bygger samfunnet den er del av. Gavefondet er også ment å være vårt bidrag til et skikkelig økonomisk løft, og en motivasjon til alle de som står på og bruker mye av sin fritid til beste for oss alle.