Korona - tiltak for privatkunder

Ta kontakt med banken

Vi tenker langsiktig og vil strekke ut en hånd dersom bedrifter rammes av permitteringer, oppsigelser eller i verste fall konkurser og nedleggelser. I slike situasjoner har vi god erfaring med å bistå både eiere, bedriftsledere og ansatte som blir berørt.

Det aller viktigste rådet nå er å ta kontakt med oss i banken så tidlig som mulig dersom du er bekymret for din økonomiske situasjon som følge av koronakrisen.

Banken har lansert følgende tiltak til våre privatkunder som er rammet av konsekvensene knyttet til virusutbruddet:

  1. Vi setter ned renta på boliglån og innskudd. Boliglånsrenta settes ned med inntil 0,85 prosentpoeng. For mer informasjon se www.sparebank1modum.no
  2. Banken gir avdragsfrihet, terminoverhopp eller betalingshenstand for kunder som er i en krevende situasjon som følge av virusutbruddet.
  3. Innført at det automatisk via digitalbanken kan gis inntil 2 avdragsfriheter pr år. For kunder gjelder dette 6 måneder. De som allerede har innvilget 3 mnd avdragsfrihet før krisen inntraff, kan i praksis søke 6 mnd til.
  4. I tillegg har vi besluttet at omkostninger for endringer på løpende lån dekkes av banken i denne situasjonen, enten det er via digital løsning, eller som en manuell endringssak.