Ofte stilte spørsmål og svar

 

Hvorfor reduserer dere ikke renten like mye som Norges Bank?

Vår innlånsrente avhenger av det norske rentenivået og situasjonen i finansmarkedene. Selv om det norske rentenivået faller bidrar uro i finansmarkedene til en økning i innlånsrenten som overgår effekten av reduksjoner i Norges Banks styringsrente.Bankene betaler fortsatt en høyere pris for sine lån i markedet enn for få dager siden, til tross for kuttet fra sentralbanken. Det er også mer krevende enn tidligere å si hvordan pengemarkedet vil utvikle seg fremover.

Les mer i artikkel fra Finans Norge: Vanskelig å sette utlånsrentene

Hvorfor tar det så lang tid før jeg får ny rente på lånet mitt?

Bankene endrer normalt boliglånsrenten og innskuddsrenten samtidig, både ved renteøkninger og rentereduksjoner. Finansavtaleloven krever at vi varsler om rentereduksjon på innskudd to måneder i forveien. Innskudd får ny rente 19.mai. Vi har valgt å gi boliglån ny rente tidligere enn dette, og rentereduksjonen for ditt boliglån får derfor effekt 7. april.

Vi skal strekke oss langt for å hjelpe kunder som nå befinner i en sårbar økonomisk situasjon. I løpet av den siste uken har vi gjort det gratis for deg som er berørt av situasjonen med Korona-viruset å benytte seg av avdragsfrihet. Dette er et raskt og effektivt tiltak.

Når får jeg ny rente?

Dersom lånet ditt får rentereduksjon, vil ny rente gjelde fra og med 7. april. 

Hvordan får jeg informasjon om endringen?

Alle kunder som får renteendring vil få melding i nettbanken om sine nye vilkår.

Kan jeg finne de nye prisene i prislisten?

Prislistene våre vil være oppdatert med nye priser fra tirsdag 24. mars.