• Du står alltid fritt til å gjøre som du vil, men vi tror at sammenslåingen av
    bankene er positivt for deg som kunde.