• Ja, selvfølgelig! Vi skal fortsatt være en lokal støttespiller og støtte opp om lokal verdiskaping.