Påmelding Norefjell

Skjemaet bes fylt ut så nøyaktig som mulig. NB!! Søknader som blir innlevert etter fristens utløp vil ikke bli behandlet.

Telefonnummeret til den som reiser
Telefonnummeret til foreldre og foresatte