Info

Norges laveste fastrente

SpareBank 1 Modum tilbyr nå 3 års fastrentelån
med en pris på 1,90%.


Historisk lave nivåer

Utviklingen i markedsrentene har gjort det mulig for oss å tilby rentebinding på historisk lave nivåer, noe vi ønsker skal komme våre kunder til gode. Fastrente er et godt låneprodukt, og det gir en forutsigbarhet i økonomien, spesielt med de lave rentene vi nå tilbyr som er historisk lave.

Forøvrig er prisene våre på fastrentelån som følger:

FASTRENTELÅN FOR UNGE 18-34 ÅR   Bindingstid   Rente

Innenfor 85 %                                              3 år                1,90 %*

                                                                       5 år                2,30 %

                                                                       10 år              2,95 %

FASTRENTELÅN ORDINÆR

Innenfor 75 %                                              3 år                2,15 %

                                                                       5 år                2,40 %

                                                                       10 år              3,05 %

FASTRENTELÅN FOR UNGE 18-34 ÅR LOFAVØR

Innenfor 85 %                                              3 år                1,80 %

                                                                       5 år                2,20 %

                                                                       10 år              2,85 %

FASTRENTELÅN LOFAVØR ORDINÆR

Innenfor 75 %                                              3 år                2,05 %

                                                                       5 år                2,30 %

                                                                       10 år              2,95 %

* PRISEKSEMPEL: FASTRENTELÅN FOR UNGE 18-34 ÅR
Lånebeløp kr 2.000.000,-, løpetid 25 år, etableringsomkostninger kr 2.000,-, bindingstid 3 år
Nominell rente: 1,90 % Effektiv rente: 1,98 % Totalt innbetalt: Kr 2.531.074,-
Kilde: Finansportalen.no