Microsoft support-svindel via telefonen

Mange har blitt oppringt av telefonsvindlere som blant annet oppgir at de ringer fra Microsoft. Se her hvordan svindelen foregår og hvordan du kan unngå å gå i fella.


Svindlerne bruker ofte bruker norske telefonnumre. Dette får de til ved å benytte programvare for å manipulere telefonnummeret de kommer fra, noe som kalles «spoofing». Vi har sett eksempler på at telefonnumre både til politi og tilfeldige norske personer er benyttet til dette. 


Hvordan skal du forholde deg

  • Er du usikker på om samtalen er fra en reell leverandør, så noter navn, sjekk telefonnummer på f.eks. 1881.no og ring tilbake via leverandørens offisielle nummer.
  • Ikke installer programvare basert på instrukser i slike telefonsamtaler.
  • Ikke oppgi personinformasjon inkludert koder og passord på telefon.
  • Ikke besøk nettsider basert på informasjon gitt over telefon.

Eksempel på telefonsvindel

Video placeholder image

 

  • Svindleren presenterer seg å være fra f.eks. Microsoft, og påpeker alvorlige problemer med din PC.
  • Svindleren viser deg normale feilmeldinger på din PC, og presenterer disse som alvorlige.
  • Svindleren ber deg installere fjernstyringsprogramvare - f.eks. TeamViewer.
  • Svindleren ber deg ofte om å kjøpe et sikkerhetsprodukt eller fornye en lisensavtale, angivelig for å kunne sikre deg mot lignende fremtidige hendelser.
  • Svindleren åpner ofte en nettside på din maskin der du blir bedt om å skrive inn betalingsinformasjonen eller passord og koder for å betale for abonnementet.