Korona og uro på børsen - hva skjer med sparingen min?

Korona-krisen fører til mye usikkerhet, og kombinasjonen av korona og oljeprisfallet har ført til stort fall på børsen. Dette gjør at du kanskje lurer på hva du skal gjøre med sparingen din?

Jeg sparer månedlig i aksjefond. Hva bør jeg gjøre?

Om du sparer månedlig i en spareavtale i aksjefond og har et langsiktig sparemål vil det sannsynligvis være lurt å holde seg til den opprinnelige planen for sparingen. Ved å spare fast månedlig i aksjefond så sparer du både når aksjemarkedet går opp og ned. Fondsandeler du nå kjøper etter at markedet har falt er billigere enn de du kjøpte før fallet. 

Jeg har behov for sparepengene mine nå. Hva bør jeg gjøre?

Har du behov for sparepengene til et annet formål kan du selge fondsandeler. En anbefaling er da å selge seg ut gradvis, slik at du ikke risikerer å selge alt på et tidspunkt der børsen har falt mye i forkant. 

Er det lurt å begynne å spare i aksjefond nå når markedet går nedover?

Sparing i aksjefond er avhengig av hvor mye du tåler å se på sparepengene dine svinge i verdi, hvordan din økonomiske bæreevne er, og hvor lang tidshorisont du har for sparingen din. Hvis du vet du har behov for pengene i nær framtid er ikke aksjefond noe vi anbefaler. Markedet oppleves akkurat nå noe mer usikkert, og det er vanskeligere å forutse hva den nærmeste fremtiden bringer. Har du imidlertid et langsiktig perspektiv på sparingen din, kan det være lurt å starte fast sparing nå som markedet er rimeligere priset enn før fallet.

 

Historisk avkastning for fond er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning avhenger blant annet av markedsutvikling, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Jeg skal ut og reise - hva dekker reiseforsikringen med tanke på korona?

Les mer om hva reiseforsikringen dekker.