Valg til Generalforsamling i SpareBank 1 Modum 2018 - forslag på kandidater

Stemmeberettigede personer kan fremme forslag på kandidater.
Stemmeberettiget er de personer som er kunder i SpareBank 1 Modum. Til medlemmer og varamedlemmer i Generalforsamlingen kan bare velges myndige personkunder som har stemmerett.

Forslaget må være banken i hende senest 10. januar 2018


Opplysninger om kandidaten: NB! Alle felter må fylles ut


Opplysninger om kandidaten: NB! Alle felter må fylles ut


Opplysninger om kandidaten: NB! Alle felter må fylles ut