Søknad om gave/bidrag til almennyttige formål

Skjemaet bes fylt ut så nøyaktig som mulig. NB!! Søknader som blir innlevert etter fristens utløp vil ikke bli behandlet.