• Selv om det er utleieren som oppretter kontoen, er det leietakeren som eier den og skal ha renteinntektene. Leietakeren må derfor ha en konto hos oss. Det koster ingenting å bli kunde og du trenger ikke å ha andre ting enn depositumskontoen her.