• Helseforsikringen dekker ikke psykolog- og psykiatritjenester. Unntaket er ved behov for psykologisk førstehjelp.

  Ved psykiske reaksjoner som skyldes plutselig og uforutsett hendelse dekker forsikringen:

  • Psykologkontakt innen 24 timer (første konsultasjon)
  • Inntil 3 påfølgende konsultasjoner hos psykolog


  Forsikringen dekker deg, din partner og dine barn i den faste husstand, i felles konsultasjon(er), forutsatt at dere var involvert i samme hendelse.
   

  Har du behov for psykologisk førstehjelp?
  Få veiledning og kontakt oss