• Ansvarsforsikring er påbudt på motorkjøretøy (registrerte og uregistrerte) som kan kjøre fortere enn 10 km/t og som er i bruk. 

    Fra 1. januar 2021 ble Bilansvarsloven endret. Det betyr at alle kjøretøy som går fortere enn 10 km/t må forsikres. Det gjelder også kjøretøy som kun blir brukt på lukket område. Tidligere kunne du oppbevare eller bruke slike motorkjøretøy uten forsikring, eller kun med lagringsforsikring. Om du gjør skade med et uforsikret kjøretøy kan det medføre erstatningskrav som kan få store konsekvenser.

    For lovlige motorkjøretøy som el-sykkel, el-sparkesykkel, segway og lignende bør du ha innboforsikring. Den inkluderer ansvarsforsikring.

    Ansvarsforsikring er en forsikring som i hovedsak sikrer at du ikke blir erstatningsansvarlig hvis du påfører andre eller andres eiendom skade med kjøretøyet. Ønsker du også å dekke eget kjøretøy må du ha kaskoforsikring.
     

    Les mer om den nye loven