• Ansvarsforsikring er påbudt på alle registrerte motorkjøretøy.

    For uregistrerte motorkjøretøy som el-sykkel, el-sparkesykkel, segway og lignende bør du ha innboforsikring. Den inkluderer ansvarsforsikring.

    Ansvarsforsikring er en forsikring som i hovedsak sikrer at du ikke blir erstatningsansvarlig hvis du påfører andre eller andres eiendom skade med kjøretøyet. Ønsker du også å dekke eget kjøretøy må du ha kaskoforsikring.

    Les mer om forsikringsplikt for motorvogner