• 1 G er 106.399 kroner per 01.05.2021. 

    G eller grunnbeløpet i folketrygden er beløpet alle ytelser i folketrygden regnes ut fra. Grunnbeløpet blir også brukt til å regne ut utbetalinger i forbindelse med private pensjonsytelser og forsikringer, som for eksempel uførepensjon, uføredekningen i barneforsikringen og ménerstatningen i yrkesskadeforsikringen. Grunnbeløpet justeres 1. mai hvert år og blir fastsatt i Stortinget.