• For å ha månedlig betaling av forsikringen må du ha avtalegiro. Dersom du ikke har opprettet avtalegiro blir regningen automatisk gjort om til kvartalsvis betaling.