Hvilken oppfølging får jeg underveis?

Det avklares i første samtale hvor tett oppfølging som ønskes av deg underveis i behandlingen.