Ambjørg Flaata
Banksjef HR, Kompetanse og Utvikling
tlf: 32781936