Magnus Gundersen
Avdelingsleder bankverter
tlf: 32781872