Nina Bugge Aasen
Bankvert og regnskap
tlf: 32781913